Komisja Nadzoru Finansowego wydała zgodę na połączenie Get Banku i Getin Noble Banku.

W styczniu br. Getin Noble Bank i Get Bank złożyły do KNF wniosek o połączenie z zamiarem skonsolidowania działalności banków. Ma to nastąpić poprzez przeniesienie całego majątku Getin Noble Bank na Get Bank (połączenie przez przejęcie) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Get Banku poprzez nową emisję akcji, które Get Bank przyzna wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Getin Noble Bank innym niż Get Bank.