W wyniku udanej restrukturyzacji długu Agencja ratingowa Standard and Poor's zgodnie z oczekiwaniami podniosła ocenę wiarygodności kredytowej Grecji do CCC i przyznała jej stabilną perspektywę długookresową.

Wymiana greckich obligacji w rękach prywatnych wierzycieli na papiery o dłuższym terminie wykupu i niższym oprocentowaniu zdaniem S&P złagodziła trudności ze zdobywaniem środków, jednak dług publiczny Grecji pozostaje na wysokim poziomie.