Minister finansów Jacek Rostowski powiedział, że w tym roku polska gospodarka zaczyna się efektywnie oddłużać. W tym roku bogacimy się szybciej, niż zadłużamy; dług zaczyna spadać. Minister Rostowski przyznał, że w tym roku dług publiczny zaczyna spadać. Przewidujemy spadek o jakieś 50 mld złotych w relacji do PKB - powiedział minister.

Minister odniósł się również do sprzedaży papierów dłużnych. Sprzedajemy papiery dłużne wszystkim i niespecjalnie skupiamy się na jakimkolwiek kraju. Nie mamy żadnych problemów ze sprzedażą naszych papierów dłużnych. Mamy zapewnionych już prawie 2/3 potrzeb pożyczkowych na ten rok, a zaledwie 1/3 roku przeszła.