Na koniec I kwartału bieżącego roku zysk netto Banku Zachodniego WBK wyniósł 314 milionów złotych i był wyższy o 16 procent w stosunku do 270 milionów uzyskanych rok wcześniej.

Głównym źródłem był  bardzo dobry wynik odsetkowy, który w ujęciu rocznym wzrósł o ponad 12 proc. , co udało się wypracować dzięki wzrostowi akcji kredytowej.

Prezes banku Mateusz Morawiecki powiedział, że  bank nie planuje znacznego zwiększenia sprzedaży kredytów hipotecznych, m.in. ze względu na niskie marże na rynku,  a dodatkowo po planowanym połączeniu z Kredyt Bankiem portfel tych kredytów będzie duży i nie ma przesłanek do jego zwiększania. Miesięczna sprzedaż kredytów hipotecznych w pierwszym kwartale wynosiła 150- 200 mln zł.