Norwegia, Liechtenstein i Islandia przyznały Polsce na lata 2004-2009 dotację w wysokości 533,51 mln euro. W ramach drugiej edycji - na lata 2009-2014 – Polska otrzymała 578,1 mln euro.

Program, którego dotyczy umowa, będzie realizowany przez ministerstwo rozwoju regionalnego we współpracy ze Związkiem Miast Polskich. Partnerem po stronie norweskiej będzie Związek Władz Lokalnych i Regionalnych.

Największe środki - 137 mln euro- zostaną przeznaczone na wsparcie rozwoju i stosowania technologii wychwytywania i składowania CO2, na ochronę środowiska przeznaczono 110 mln euro, z czego 75 mln euro zostanie skierowane na wsparcie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.