Pierwszy kwartał 2012 roku Nordea Bank Polska zakończył z jednostkowym zyskiem netto 74,49 mln zł wobec 56,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Wynik banku z odsetek wyniósł 176,85 mln zł wobec 136,36 mln zł rok wcześniej, natomiast wynik z opłat i prowizji ukształtował się na poziomie 25,71 mln zł wobec 23,72 mln zł w analogicznym okresie poprzedniego roku.

Suma bilansowa za I kwartał wskazuje na obniżenie skali działania banku w porównaniu z ostatnim kwartałem roku ubiegłego, spowodowane m. in. przez umocnienie złotego i zmniejszenie równowartości kredytów walutowych. Na koniec roku 2011 wynosiła 35 325 mln złotych.