Główny akcjonariusz Banku Ochrony Środowiska, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), zapowiada, że rozważy sprzedaż banku.

Obecna strategia właścicielska banku zakłada, że Fundusz do końca przyszłego roku nie będzie sprzedawać udziałów w BOŚ Banku. Jednak założenie jest takie, że w dalszej perspektywie NGOŚiGW będzie wychodził z akcjonariatu banku.

Zbycie w obecnej chwili pakietu akcji nie miałoby uzasadnienia ekonomicznego bowiem Fundusz liczy na to, że zastrzyk kapitału z trwającej emisji akcji przyspieszy rozwój banku, jego efektywność poprawi się, a to z kolei przełoży się na wzrost wartości banku. Główny akcjonariusz liczy także, że coraz większe znaczenie programów związanych z ochroną środowiska i nowymi, odnawialnymi źródłami energii, w finansowanie których angażuje się bank, dodatkowo wpłynie na wzrost jego wartości.