Międzynarodowy Fundusz Walutowy podniósł prognozy PKB dla świata. Fundusz przewiduje, że globalny PKB zwiększy się w br. o 3,5 proc., a w 2013 r. o 4,1 proc. W poprzedniej prognozie MFW szacował tegoroczny wzrost PKB na 3,3 proc., a przyszłoroczny na 4,0 proc.