Na akcjach udało się zarobić nielicznym. Nie rozczarowali się zwolennicy obligacji skarbowych, zarówno ci, którzy kupują je bezpośrednio na giełdzie, jak i ci, którzy inwestują poprzez fundusze. Lokaty złotowe wygrały z depozytami dolarowymi i w euro.

Teraz jest dobry moment na rozpoczęcie długoterminowej inwestycji w akcje mniejszych spółek. Choć pięć lat to minimalny zalecany okres do inwestowania w akcje, pięć ostatnich lat do takiego sposobu pomnażania kapitału mogło tylko zniechęcić. Ceny na giełdzie są dziś średnio o prawie 30 proc. niższe (mierzone WIG). Kursy akcji małych i średnich firm spadły o 46 proc.