Mikołaj Dowgielewicz sekretarz stanu ds. europejskich w polskim MSZ został wybrany jednomyślnie przez zarząd Banku Rozwoju Rady Europy na stanowisko wicegubernatora banku do spraw państw docelowych.

Dowgielewicz ma objąć stanowisko od 2 maja 2012 r. na 5-letnią kadencję. Do jego zadań będzie należało przede wszystkim rozwijanie projektów współpracy z grupą państw docelowych, czyli korzystających z funduszy banku.

Bank Rozwoju Rady Europy (Council of Europe Development Bank) z siedzibą w Paryżu jest najstarszym bankiem pomocy rozwojowej w Europie. Został założony 16 kwietnia 1956 r. jako Fundusz Przesiedleńczy Rady Europy dla Uchodźców oraz Przeludniania w Europie w celu rozwiązania problemów uchodźców. Z biegiem czasu jego działania rozszerzyły się na inne sektory w celu umocnienia spójności społecznej w Europie.