Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że w pierwszych miesiącach tego roku polskie banki zarobiły 2,77 mld zł, czyli o 37 proc. więcej niż rok wcześniej.

Zysk operacyjny polskich banków wyniósł 3,46 mld zł i był wyższy o 38 proc. niż rok wcześniej. Wynik z tytułu odsetek zysk banków wyniósł w dwóch miesiącach tego roku 6.054 mln zł i był wyższy o 14,1% w skali roku.

Wynik z działalności bankowej wyniósł 9.741 mln zł na koniec lutego i był wyższy o 14,9% rok do roku. Z kolei z działalności operacyjnej sięgnął 3.462 mln zł i był wyższy o 38,2% w skali roku. Przychody z tytułu opłat i prowizji zwiększyły się o 11 proc., do 2,95 mld zł.