Prezes Narodowego Banku Polskiego Marek Belka w wywiadzie dla prestiżowej niemieckiej gazety przedstawił swój pomysł na ratunek dla greckiego bankruta.

Obecna europejska strategia ratowania Grecji przed bankructwem jest kosztowna i skazana na niepowodzenie. W tej sytuacji Ateny powinny rozważyć wprowadzenie podwójnego systemu walutowego, w którym funkcjonowałyby równolegle dwie waluty: dotychczasowa, euro, głównie na potrzeby zewnętrzne, i nowa, w której rozliczane byłyby transakcje wewnętrzne, przede wszystkim w sektorze publicznym. Pozwoliłoby to Atenom na dokonanie "ukrytej dewaluacji", co poprawiłoby znacznie konkurencyjność greckich towarów i usług, a efekcie przyspieszyłoby wyjście tego kraju z kryzysu.