GUS podaje, ze w pierwszych dwóch miesiącach 2012 roku przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 3616 zł. Zarabiamy coraz lepiej, ale ten trend może nie utrzymać się długo.

Zarabiamy o 213 zł więcej niż przed rokiem. Tymczasem w 2011 r. wynagrodzenie wzrosło o 139 zł, w 2010 o 51 zł, a w 2009 o 204 zł. Tegoroczny wzrost wynagrodzenia jest też bardzo korzystny po uwzględnieniu inflacji.

Eksperci nie mają jednak wątpliwości, że w następnych miesiącach wzrost wynagrodzeń osłabnie. Przede wszystkim dlatego, że ujawni się spowolnienie gospodarcze i bezrobocie będzie nadal wysokie. Według prognoz wynagrodzenia w całym roku wzrosną w sektorze przedsiębiorstw o 4,2 proc. Jeśli sprawdzi się ten scenariusz, to przeciętne płace w firmach wyniosą 3755 zł i będą o 151 zł wyższe niż w roku ubiegłym.