Bankom potrzebne są pewne źródła płynności, aby mogły poprawić swoją sytuację przede wszystkim pod względem niedopasowania terminów depozytów i kredytów.

Na rynku instrumentów dłużnych prawnie dopuszczalne są trzy rodzaje papierów:  obligacje własne wykorzystywane dotychczas w niewielkiej skali. Możliwa jest także sekurytyzacja, ale ze względów natury podatkowej dotychczas banki wykorzystywały ją dla portfeli należności straconych. Trzecia możliwość to  rynek listów zastawnych przypisanych bankowości specjalistycznej  i spełniających określone rygory. KNF chce poprawić przepisy, żeby zwiększyć elastyczność w zakresie łatwości przenoszenia portfeli kredytowych zarówno na potrzeby sekurytyzacji jak i emisji listów zastawnych.