Islandia w okresie najbliższych pięciu lat nie będzie sprzedawała za granicą swoich papierów dłużnych. Jej rezerwy wynoszą już 9 miliardów dolarów

Islandia stopniowo wychodzi z kryzysu spowodowanego przez nadmierne zadłużenie banków, które cztery lata temu okazały się niezdolne do spłaty 85 miliardów dolarów zobowiązań. W sierpniu 2011 roku zakończyła się realizacja trzyletniego programu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. MFW prognozuje, że PKB Islandii w tym roku zwiększy się o 2,5 proc. przy 0,3 proc. spadku w strefie euro. Agencja Fitch podniosła ocenę wiarygodności kredytowej tego kraju argumentując to „nieortodoksyjną polityką przezwyciężania kryzysu".