Na początku marca model kolektywnego zarządzania portfelami akcyjnymi wprowadziło BPH TFI. – Zmiana polega na rezygnacji z indywidualnej odpowiedzialności za poszczególne portfele na rzecz modelu, w którym za decyzje inwestycyjne we wszystkich funduszach odpowiada cały zespół zarządzających. Zmiany mają na celu wzmocnienie pracy zespołowej i umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zarządzających BPH TFI.

Równie radykalne zmiany zaszły w ostatnich miesiącach w Skarbiec TFI. Towarzystwo też ograniczyło zarządzającym swobodę ruchów.  W nowym modelu uwydatnia się rola analityków. Do tej pory przekazywali swoje analizy zarządzającym, jednak ci nie zawsze brali je pod uwagę. Poza tym teraz strategiczne decyzje co do składu portfela podejmowane są przez kilku zarządzających.