Minister finansów Jacek Rostowski informuje, że Ministerstwo Finansów jest w trakcie kolejnej rundy prognostycznej, która pomoże przygotować prognozę PKB na kwiecień.

Mimo oczekiwanego spowolnienia w br., wynikającego ze znacznego pogorszenia perspektyw gospodarczych w UE, wzrost PKB w Polsce powinien w 2012 r. pozostać jednym z najwyższych w UE. Minister dodał, że w lutym Komisja Europejska po raz kolejny skorygowała w dół prognozy aż 24 spośród 27 państw członkowskich - nie dotyczyło to jednak Polski, dla której obecnie prognozowany wzrost jest najwyższym w Unii Europejskiej (2,5 proc.).