Prezes NBP Marek Belka zgłosił kandydaturę Jana Krzysztofa Bieleckiego na szefa Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju.

Jan Krzysztof Bielecki od końca 1980 r. był ekspertem ekonomicznym NSZZ "Solidarność". W stanie wojennym działał w podziemnych strukturach związku. W grudniu 1990 r. został powołany na urząd premiera. Po wyborach w październiku 1991 r. złożył dymisję. Następnie w rządzie Hanny Suchockiej był ministrem ds. integracji europejskiej i pomocy zagranicznej.

W grudniu 1993 r. został przedstawicielem Polski w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, a w październiku 2003 r. objął funkcję prezesa w banku Pekao S.A, którą piastował przez sześć lat.

9 marca 2010 został powołany przez premiera Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów.