Na dzisiejszej aukcji Hiszpania sprzedała obligacje z terminem odkupu w 2015, 2016 i 2018 roku za łączną sumę około trzech miliardów euro. Hiszpanie zaoferowali obligacje o łącznej wartości 2,5-3,5 miliarda euro. Liczba chętnych była wysoka. Rentowności obligacji (czyli oprocentowanie wypłacane nabywcom za ryzyko) spadły w stosunku do poprzednich aukcji. Papiery czteroletnie miały rentowność 2,44 proc., pięcioletnie 3,44 proc., a siedmioletnie 4,19 proc.