Amerykański Departament Skarbu sprzedał 30-letnie obligacje skarbowe USA o wartości 13 mld USD. Średnia rentowność papierów wyniosła 3,383 proc. i jest najwyższa od sierpnia ubiegłego roku.

Popyt 2,7-krotnie przekraczał ofertę. Średnia z czterech poprzednich aukcji to 2,86-krotność. Niebezpośredni oferenci, m.in. zagraniczne banki centralne, objęli 29 proc. oferowanych papierów. Średnia z poprzednich sesji to 33,1 proc. Bezpośredni oferenci, m.in. zarządzający aktywami, objęli 14,7 proc. papierów wobec średniej 18,8 proc.

Po aukcji na rynku obligacji utrzymywały się słabe nastroje. Rentowności obligacji skarbowych USA doszły do najniższych poziomów z października ubiegłego roku. W przypadku benchmarkowych obligacji 10-letnich rentowność wzrosła o 10 pkt bazowych do 2,24 proc.