Zysk netto Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego za 2011 rok wyniósł 3,8 mld zł i był najwyższy w historii polskiego sektora bankowego. Skumulowany wzrost zysku w latach 2010-2011 to aż 65,1 proc. Osiągnięte wskaźniki finansowe, efektywności działania oraz rentowności wyróżniają PKO na tle banków europejskich.
Skonsolidowany zysk netto za 2011 rok wzrósł o 18,4 rok do roku i stanowił blisko 25 proc. zysków całego krajowego sektora bankowego. W samym czwartym PKO BP zarobił 952 mln zł, co oznacza wzrost o 9,7 proc. w stosunku do tego samego okresu 2010 roku.
Jednym z najważniejszych czynników, które zaowocowały historycznie wysokim poziomem zysku netto, była bardzo dobra efektywność działania grupy kapitałowej banku. Wskaźnik kosztów do dochodów (C/I) spadł na koniec 2011 roku o 2,1 pp. r/r do poziomu 39,6 proc.