W sytuacji bank w sposób nadmierny zaostrzają kryteria udzielania kredytów dla takich podmiotów jak prywatne firmy, banki i samorządy istnieje jeszcze inna alternatywa – emisja nieskarbowych papiery dłużne.

Podmioty muszą szukać innych form finansowania. Rynek długu korporacyjnego jest naturalną alternatywą. A same firmy starają się różnicować źródła pozyskiwania kapitału, stąd popularność emisji obligacji jest w przedsiębiorstwach coraz większa

Według szacunków wartość nieskarbowych papierów dłużnych emitowanych przez firmy na koniec tego roku mogą być warte 150 mld zł.