Resort finansów opracował już zasady nowego podatku, który będą musiały płacić firmy wydobywające gaz łupkowy. Jacek Rostowski zapewnia, że chodzi o to, aby stworzyć mechanizm, który z jednej strony zapewni Polakom należyte dochody ze złóż, które należą do narodu polskiego, ale nie zniechęci inwestorów do inwestowania w wydobycie tych złóż. Parametry podatku zostały przez resort finansów opracowane, ale będą one korygowane na skutek opinii ministra środowiska i głównego geologa. Przewiduje się, że nowa ustawa będzie obowiązywać w prawdopodobnie od roku 2015.

Zgodnie z planem prac rządu, przyczyną planowanego wprowadzenia podatku jest zapewnienie państwu odpowiedniego udziału w zyskach związanych z eksploatacją surowców naturalnych.

(Źródło: PAP)