Powodem wstrzymania wypłat przez Brukselę są błędy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Muszą być naprawdę poważne, bo Komisja Europejska tak drastycznie jeszcze Polski nie potraktowała.

Komisja Europejska wstrzymała wypłatę dla Polski prawie 312 mln euro z programu regionalnego Innowacyjna Gospodarka. Komisja wykryła poważne uchybienia w funkcjonowaniu systemu zarządzania programem i jego kontroli. Minister rozwoju regionalnego nie skomentowała tych informacji.

Jednym z powtarzających się problemów są wadliwie przeprowadzone zamówienia publiczne. Powinny być one realizowane w ramach otwartych przetargów, a zdarza się, że są wykonywane z wolnej ręki.

Na tym etapie decyzja KE nie oznacza ostatecznej utraty funduszy