KBC i Santander zamierzają połączyć Bank Zachodni i Kredyt Bank w Polsce. Parytet wymiany akcji wyniesie 6,96 akcji BZ WBK za 100 akcji Kredyt Banku.

Transakcja będzie się wiązała z podwyższeniem kapitału zakładowego Banku Zachodniego WBK.

Opierając się na aktualnych cenach rynkowych wartość Kredyt Banku dla celów transakcji wyceniono na 15,75 zł za akcję, zaś Banku Zachodniego WBK na 226,4 zł za akcję. Łączna wartość pro forma połączonego banku wyniesie 20,8 mld zł (5 mld euro).

Połączony bank ma być w dalszym ciągu notowany na warszawskiej giełdzie. Z prawie 900 oddziałami i 3,5 milionem klientów indywidualnych połączony bank stanie się trzecim bankiem w Polsce pod względem depozytów, kredytów, liczby oddziałów oraz zysków.

Połączenie uzależnione jest od uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz zgody na koncentrację.

(Źródło: PAP)