PKO Bankiem Polskim udzielił spółce Gaz-System kredytu w wysokości 200 mln zł. Pieniądze będą mogły być przeznaczone na realizowane przez spółkę inwestycje w infrastrukturę gazową.

Umowa przewiduje możliwość jednorazowego zaciągnięcia całości kwoty. Będzie on dostępny do grudnia 2015 r. Odsetki będą naliczane w okresie miesięcznym.

W ocenie ministra skarbu Mikołaj Budzanowski powyższa umowa kredytowa to przykład udanej współpracy spółek Skarbu Państwa, które myślą strategicznie o inwestycjach w infrastrukturę. Wsparcie projektów w sektorze energetycznym ma ogromny potencjał rozwojowy, co w dłuższej perspektywie przełoży się na ceny energii dla odbiorców indywidualnych.