W tym roku warto postawić na papiery długoterminowe o stałym oprocentowaniu. Więcej można zarobić na papierach komercyjnych niż na skarbowych, ale te pierwsze są znacznie bardziej ryzykowne

Papiery skarbowe notowane na giełdzie pozwalają zarobić od 4 do 6,5 proc. rocznie, czyli mniej więcej tyle samo co lokaty bankowe. Obligacje skarbowe postrzegane są jako instrument o ograniczonym ryzyku, co przekłada się na ich rentowność. Zaletą tych papierów jest duża płynność umożliwiająca wycofanie się z inwestycji w dowolnym momencie.

Obecnie warto się zainteresować długoterminowymi obligacjami skarbowymi o stałym oprocentowaniu. Problemy strefy euro przekładają się na ceny polskich papierów. Gdy sytuacja na rynku staje się bardzo nerwowa, ceny spadają. Dla inwestorów giełdowych to dobra okazja, bo wtedy rentowność zakupu rośnie.

Perspektywy dla polskich obligacji są obiecujące. Nasza gospodarka znajduje się w niezłej kondycji. Popyt na papiery ze strony inwestorów zagranicznych jest duży. Powinno to sprzyjać wzrostowi cen papierów skarbowych w przyszłości. Można oczekiwać, że sprzedając na giełdzie za kilkanaście miesięcy obligacje kupione teraz, zarobimy.

(źródło: Rzeczpospolita)