Rada Polityki Pieniężnej zapowiada ewentualną podwyżkę stóp procentowych. Analitycy rynkowi uważają że to raczej interwencja słowna
Po ostatnim posiedzeniu RPP zaczęła przekonywać, że na obniżki stóp raczej nie należy liczyć, gdyż inflacja jest zbyt wysoka, a gospodarka w zbyt dobrej kondycji. Niektórzy jej członkowie zaczęli nawet otwarcie mówić o podwyżkach stóp.

A na posiedzeniu w styczniu wniosek o podwyżkę nie padł. Z doniesień wynika jednak, że gdyby wzrost PKB nadal był przyzwoity, a inflacja i oczekiwania inflacyjne wysokie, to podwyżka wchodzi w grę.