Akcjonariusze KGHM Polska Miedź nie wyrazili zgody na skup przez emitenta do 10 proc. akcji własnych celem ich umorzenia. Wartość programu szacowano na maksimum 3 mld zł. Przeciwny zakupowi był m.in. Skarb Państwa.
Wcześniej Spółka informowała, że może nabyć nie więcej niż 20 mln akcji własnych za maksymalnie 3 mld zł do 31 grudnia 2014 r, zaś cena maksymalna nabycia za jedną akcję własną nie mogła być wyższa niż 190 zł.
Propozycja zarządu podyktowana była, według jego argumentacji tym, że wycena rynkowa akcji spółki jest niższa od ich wartości godziwej, a mediana wycen akcji sporządzonych w ciągu ostatnich 6 miesięcy przez niezależnych analityków rynkowych wynosiła 189,80 zł