Według szacunków ekonomistów MFW na ratowanie europejskich gospodarek potrzeba około 1 bln dolarów. Polska miałaby pożyczyć funduszowi blisko 6,5 miliarda euro
Zarząd Narodowego Banku Polskiego po zapoznaniu się z wnioskiem ministra finansów dotyczącym udzielenia przez NBP pożyczki bilateralnej Międzynarodowemu Funduszowi Walutowemu postanowił upoważnić prezesa NBP do zadeklarowania wobec rządu RP i MFW gotowości partycypacji NBP w czasowym zwiększeniu zasobów finansowych MFW w formie pożyczki bilateralnej.
Ostateczna decyzja o udzieleniu pożyczki na rzecz MFW zostanie podjęta przez zarząd NBP po uzgodnieniu z MFW warunków umowy.