Już od dawna akcje największych spółek giełdowych dominują w portfelach OFE. Dla porównania łączna wartość akcji w portfelach funduszy emerytalnych wyniosła mniej niż 70 mld zł na koniec grudnia 2011 r. W ciągu ubiegłego roku ich wartość zmniejszyła się o prawie 11 mld zł.  Jak wynika jednak z szacunkowych danych OFE kupiły papiery udziałowe na kwotę ok. 7 mld zł (wobec 13-17 mld zł. 2010 r.).
Analitycy zaskoczeni są, że OFE kupowały akcje PKO BP. Jednak w kręgu ich zainteresowania były także inne spółki branży finansowej (np. Getin, Bank BPH, BRE Bank).
Znacznie mniejszym zainteresowaniem cieszyły się akcje firm powiązanych z surowcami