Pomimo obniżenia ratingu Francji udało się sprzedać 51-tygodniowe bony skarbowe za kwotę 1,895 mld euro. Rentowność spadła do poziomu 0,406 proc.  Francja sprzedała też 12-tygodniowe bony skarbowe za kwotę 4,503 mld euro oraz sześciomiesięczne papiery za 2,192 euro. W obu przypadkach rentowności spadły. Łącznie Paryż sprzedał papiery o wartości 8,59 mld euro, a planował sprzedaż za maksymalnie 8,7 mld euro.
W piątek agencja Standard&Poor's obniżyła rating dziewięciu krajów strefy euro, w tym Francji i Włoch  Oceny Włoch, Portugalii, Hiszpanii i Cypru spadły o dwa stopnie, a Austrii, Francji, Malty, Słowacji i Słowenii o jeden. Tym samym Paryż stracił swój najlepszy rating AAA.