Prawdopodobieństwo zmiany ratingu Polski w 2012 roku jest niskie, zaś zmiany jego perspektywy nieco wyższe, ale także niskie - poinformował Matteo Napolitano, dyrektor działu finansów publicznych w agencji ratingowej Fitch.
Obecnie długoterminowy rating Polski agencji Fitch to "A minus" dla waluty zagranicznej oraz "A" dla waluty krajowej
Perspektywa ratingów jest stabilna, a poprawę ratingu gwarantują tylko reformy gospodarcze. Jeśli jednak nie uda się ustabilizować poziomu długu do PKB, to może doprowadzić do obniżki ratingu Polski.