Konieczny jest rozwój rynku papierów dłużnych opartych na hipotekach – uważają finansiści. Państwo powinno wesprzeć tworzenie kas budowlano-mieszkaniowych. Działają one m.in. w Niemczech, na Słowacji czy w Czechach.
Kasy umożliwiają regularne oszczędzanie, ale płacą niewielkie odsetki. Różnice w oprocentowaniu między tym, co daje kasa, a stawką rynkową, uzupełnia państwo, wypłacając raz do roku specjalną premię. Z nisko oprocentowanych środków, które pozyskuje, kasa może udzielać tanich kredytów hipotecznych swoim klientom. Zazwyczaj w wysokości dwukrotności zaoszczędzonych środków.