Komisja Europejska, pomimo, że jej zdaniem nie uda nam się zejść do 3 procent PKB pod koniec 2012 roku, to akceptuje polski plan zmniejszenia deficytu. Wynik 3,3 procenta PKB satysfakcjonuje KE.
Jacek Rostowski zapewniał ostatnio komisarza do spraw gospodarczych i walutowych Olli Rehna, że deficyt na koniec 2012 roku wyniesie 2,97 proc PKB. Komisja Europejska, choć uważa ten szacunek za nieco optymistyczny, to akceptuje ścieżkę zmniejszania deficytu.