Angela Merkel i Nicolas Sarkozy proponują, by walkę z bezrobociem finansować pieniędzmi z funduszy strukturalnych. Pieniądze, których nie są w stanie wykorzystać biedniejsze kraje Europy Środkowej, maja zostać przekierowane na stymulowanie wzrostu zatrudnienia np. we Francji czy w Hiszpanii.
Co ciekawe o pomyśle nie został nawet poinformowany Janusz Lewandowski, komisarz ds. budżetu UE, który właściwie jest odpowiedzialny za  opracowanie projektu zasad wykorzystania funduszy strukturalnych i ich wielkości, co potem powinni zaakceptować jednomyślnie przywódcy wszystkich krajów UE i Parlament Europejski.
Francusko-niemiecki tandem chce ominąć te ścieżkę. Nowe zasady wykorzystania pomocy strukturalnych miałyby być zaakceptowane najpierw przez przywódców 17 krajów strefy euro, a dopiero potem poddane ocenie szefom rządów pozostałych państw Unii.