Deprecjacja walut rynków wschodzących zwiększa konkurencyjność eksportu i pomaga zredukować negatywne skutki kryzysu, który ma miejsce w UE – napisał Stanisław Gomułka, główny ekonomista Business Centre Club, na blogu w serwisie Financial Times.
Gwałtowne osłabienie walut gospodarek wschodzących wywołało falę negatywnych komentarzy w mediach, a managerzy funduszy hedgingowych narzekają na straty jakie ponieśli na inwestycjach  na rynkach wschodzących.

Ale deprecjacja walut przyniesie korzyści w przyszłym roku, ponieważ te kraje dostosowują się do nadchodzącego globalnego spowolnienia zwiększając konkurencyjność swojego eksportu. Ma to również miejsce w Polsce.