Jeśli dzisiaj 65-letni mężczyzna sprzeda mieszkanie o wartości około 400 tysięcy złotych, to może otrzymywać miesięcznie 1100 zł, w przypadku kobiety to 700 zł. Wciąż zachowując prawo do zamieszkiwania swojej nieruchomości.
Rząd ma zająć się przygotowaniem projektu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym. Pierwsza wersja tego dokumentu została upubliczniona w kwietniu 2010 r., obecna znana jest od 23 września 2011 r.
W tym temacie głos zabrał wicepremier Waldemar Pawlak który zawnoskował, aby projektowana ustawa regulowała nie tylko problematykę odwróconej hipoteki, ale też renty dożywotniej. Oba te rozwiązania przeznaczone są dla seniorów i polegają na przekazaniu posiadanej nieruchomości (z zachowaniem prawa do jej zamieszkiwania) funduszowi lub bankowi, w zamian za co te będą wypłacać na przykład comiesięczną rentę. Na rynku funkcjonują już fundusze, które oferują dożywotnią rentę, ale ich działalność nie jest regulowana specjalnym aktem prawnym, tylko przepisami wynikającymi z prawa cywilnego. Odwrócona hipoteka ma dopiero powstać.