Polska uzyskała potwierdzenie wiarygodności kredytowej na poziomie A2 przez Agencję ratingową Moody's Investors Service. Co ważne, również perspektywa ratingu w ocenie Agencji jest stabilna.

 Za potwierdzeniem ratingu przez Moody’s przemawia silna i wiarygodna stabilność makroekonomiczna oraz odporność, strategia konsolidacji fiskalnej, a także dostęp do elastycznej linii kredytowej z Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

Moody's nie wyklucza podwyższenia ratingu Polski m.in. po eliminacji strukturalnego deficytu budżetowego.