Ministerstwo Finansów odkupiło od inwestorów bony skarbowe za 2,25 mld zł, chociaż w planach był budżet jedynie w wysokości 16,7 mld zł. Tak właśnie między innymi rząd stara się obniżyć dług publiczny i uniknąć próg 55 proc. PKB.

Ministerstwo Finansów stosuje, jak podkreśla, standardowe procedury zmierzające do obniżenia wartości długu publicznego przed końcem roku.  Przekroczenie progu ostrożnościowego pociągnęłoby za sobą wprowadzenie niepopularnych działań oszczędnościowych.

Ministerstwo ma kilka sposobów, by zmniejszyć kwotę zadłużenia w relacji do produktu krajowego brutto. Pierwszym z nich jest wcześniejszy wykup papierów skarbowych, możliwa jest również bezpośrednia interwencja wpływająca na kurs złotego. Inna opcją jest namawianie samorządów do kupowania papierów skarbowych oraz oczywiście oszczędności w wydatkach budżetowych.