Getin Noble Bank złamał prawo nieprecyzyjnie określając warunki umowy kredytowej - stwierdziła prezes UOKiK i nałożyła karę w wysokości blisko 6 mln zł

Prezes Urzędu Ochrony Konsumentów i konkurencji nałożyła na Getin Noble Bank karę w wysokości 6 mln złotych. Kara dotyczy złamania przez Bank prawa poprzez nieprecyzyjne określanie warunków umowy kredytowej.

Postępowanie przeciwko bankowi zostało wszczęte w czerwcu 2011 roku po skargach konsumentów. Wątpliwości Urzędu wzbudziły niektóre postanowienia zawarte w umowie oraz praktyki banku w przypadku udzielania kredytów na zakup samochodu.

Audyt przeprowadzony przez UOKiK wskazał, że Getin Noble Banku w swoich umowach kredytowych nieprecyzyjnie określał zobowiązanie pożyczkobiorcy do informowania banku każdorazowo o istotnych okolicznościach mogących mieć wpływ na jego zdolność kredytową i terminową spłatę kredytu. Zdaniem Urzędu, brak jasnych informacji kiedy oraz w jakich sytuacjach pożyczkobiorca ma poinformować bank o zmianach swojej sytuacji jest praktyką krzywdzącą konsumenta. Pożyczkodawca gwarantował sobie swobodę interpretacji, czy wskazane przez konsumenta okoliczności wpływają na jego sytuację majątkową, czy też pozostają bez związku. Negatywna ocena banku mogła prowadzić do wypowiedzenia umowy i nakładała na konsumenta obowiązek natychmiastowej spłaty kredytu.

Dodatkowo Bank pomijał w umowie kredytowej  informacje o łącznej kwocie wszystkich kosztów, opłat i prowizji do których zapłaty zobowiązany był konsument. Zgodnie z prawem, takie informacje powinny znajdować się w umowie kredytowej, a nie jak praktykował to Getin Noble Bank – w załącznikach do niej.