Dwie trzecie Polaków - 62 proc. - uważa, że wprowadzenie europejskiej waluty będzie niekorzystne dla naszego kraju. Zwolenników euro jest zaledwie 12 proc. - wynika z badań TNS OBOP.

Co piąty badany - 19 proc. - uważa, że przyjęcie euro nie będzie miało ani pozytywnego, ani negatywnego wpływu na kraj. 7 proc. ankietowanych nie ma zdania w tej kwestii.

81 proc. badanych uważa, że wprowadzenie wspólnej waluty będzie miało wpływ na ich gospodarstwa domowe; 79 proc. - na polską gospodarkę, a 58 proc. - na tożsamość narodową. W większości wypowiedzi oddziaływanie to jest określane jako niekorzystne.

W opinii zdecydowanej większości badanych (72 proc.) przyjęcie euro negatywnie wpłynie na sytuację gospodarstw domowych. Przeciwnego zdania jest zdecydowanie mniej ankietowanych (9 proc.).

Większość badanych (61 proc.) przewiduje, że przyjęcie w naszym kraju waluty euro niekorzystnie będzie oddziaływać na polską gospodarkę. Co piąty ankietowany (18 proc.) uważa, że wpływ ten będzie korzystny.