Już od stycznia 2012 w Polsce wejście w życie rekomendacja S kwadrat, ostatnia z całej serii regulacji zaostrzających kryteria przyznawania kredytów i szacowania ryzyka kredytowego przez banki. Co najważniejsze KNF nie zapowiada kolejnego zaostrzania warunków funkcjonowania sektora finansowego.

Wojciech Kwaśniak, wiceprzewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zapowiada, że po 6 miesiącach funkcjonowania KNF będzie oceniał jak banki poradziły sobie z nową regulacją i jaki ma wpływ na rynek.

Polski rynek kredytów dla osób fizycznych jest bardzo wrażliwy na działalność dyscyplinującą regulatora, ponieważ dominującym dostawcą środków są na nim banki. Zaostrzenie zasad kredytowych odcina część klientów od długu bankowego i oddaje ich w ręce parabanków i firm pożyczkowych, które nie podlegają nadzorowi. Wprowadzenie dodatkowych regulacji dla nadzorowanego rynku może sprawić, że problemy z tej części gospodarki zostaną przeniesione do segmentu pozostającego poza kontrolą.