Czeski rząd nie jest jeszcze gotowy wskazać datę przyjęcia przez Czechy wspólnej waluty, do czego zobowiązały się, wstępując do Unii Europejskiej.

 We wspólnym komunikacie ministerstwo finansów i Narodowy Bank Czeski (CNB) poinformowały , że Czechy nie będą też starać się w 2012 roku o przystąpienie do unijnego Mechanizmu Kursów Walutowych (ERM II).

Obie instytucje, oceniając możliwości spełnienia kryteriów z Maastricht i harmonizacji czeskiej gospodarki ze strefą euro, podkreślają, że w obecnej sytuacji przyjęcie wspólnej waluty przez Republikę Czeską nie byłoby korzystne. W ocenie ministerstwa i banku centralnego w sytuacji przystąpienia do strefy, Czechy będą zobowiązane do poniesienia dodatkowych kosztów wynikających m.in. z konieczności przyłączenia się do funduszy ratunkowych strefy euro: Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego (ESM) i Europejskiego Funduszu Stabilizacji Finansowej (EFSF).