Zdzisław Sokal, członek zarządu banku centralnego poinformował, że Narodowy Bank Polski podtrzymuje prognozę wyniku finansowego w 2011 roku, według której wynik będzie ujemny na poziomie 565,9 mln zł.

"Nie zmieniamy prognozy tegorocznego zysku, utrzymujemy ją. Nie było żadnych działań w tej materii. Absolutnie nie ma do tego podstaw, aby podejmować jakiekolwiek decyzje. Rynki są bardzo zmienne. Wielkość zysku uzależniona jest od  kursu złotego, stąd czekamy do końca roku" - powiedział Sokal w wypowiedzi dla PAP.

Plan finansowy NBP na rok 2011 zakłada ujemny wynik banku na poziomie 565,9 mln zł. W projekcie ustawy budżetowej na 2012 rok nie założono wypłaty z NBP.

W roku ubiegłym NBP wypracował zysk na poziomie 6,5 mld zł pomimo, że plan finansowy zakładał zysk na poziomie 1,8 mld zł.

(źródło: PAP)