Bardzo pozytywny dla Polski raport HSBC został opublikowany w dniu dzisiejszym.

Analitycy bardzo wysoko oceniają akcje polskich spółek. Polska, wraz z Rosją i Turcją, została polecona do kupowania wśród rynków wschodzących.

W raporcie analitycy HSBC zwracają uwagę na dane historyczne, gdzie można zaobserwować pozytywną relację pomiędzy wskaźnikami koniunktury w Europie, a polskimi akcjami. W ich ocenie korzystna jest również faza wewnętrznego cyklu gospodarczego dla polskich akcji. Stabilny wzrost gospodarczy, spadek inflacji zmniejsza konieczność podwyżki stóp procentowych. Średni wzrost PKB za ostatnie 4 kwartały to 4,5 procenta i, co ważne, lepszy od oczekiwań wzrost PKB za III kwartał 2011 roku.

W ocenie specjalistów HSBC polski rynek zostanie dostrzeżony przez globalne fundusze inwestujące w rynki wschodzące.