Spośród proponowanych przez ministra finansów Jana Rostkowskiego rząd wybrał tzw. wariant pośredni ustawy budżetowej. W tym wariancie zostały przyjęte założenia o wzroście PKB o 2,5 proc., wzrost bezrobocia do poziomu 12,3 proc. oraz deficyt budżetowy maksymalnie do 35 mld złotych.

Jednak już należało dokonać weryfikacji o 9 mld złotych ze względu na niższa prognozę PKB. Dodatkowe pieniądze znalazły się z podwyżki stawki rentowej, akcyzy i likwidacji lokat antybelkowych. Według oceny ekspertów przyjęty projekt jest rozsądny, jednak mocno uzależniony od stabilnej sytuacji w strefie euro.

Ministerstwo finansów w strategii zarządzania długiem, która została przyjęta wraz z budżetem, przewiduje umocnienie się złotego - do 4 zł za euro i 2,96 zł za dolara na koniec przyszłego roku.