Komisja Nadzoru Finansowego informuje w swoim raporcie, że zysk netto sektora bankowego po 10 miesiącach 2011 roku wyniósł 13,3 mld zł, czyli był o 39,2 proc. wyższy niż rok wcześniej.

Wynik na działalności bankowej w okresie styczeń-październik 2011 roku wyniósł 47,1 mld zł, czyli był o 7,7 proc. wyższy niż rok wcześniej. Zysk na odsetkach jest wyższy o 13,2 proc., natomiast wynik z tytułu prowizji wzrósł o 1,3 proc.

Odpisy za dziesięć miesięcy bieżącego roku wyniosły 5,9 mld zł, czyli były o 34 proc. niższe niż rok wcześniej.

Koszty działania banków wzrosły o 5,0 proc. do 21,9 mld zł.

Współczynnik wypłacalności pod koniec października 2011 roku wynosił 13,24 proc., podczas gdy we wrześniu 2011 roku 13,19 proc. i 13,89 proc. rok wcześniej.