Kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Francji Sarkozy przygotowują się do szczytu w Brukseli na temat kryzysu w krajach euro. Wspólnie ogłosili, ze są zdecydowani zrobić wszystko aby zachować walutę europejską. Francja i Niemcy opowiadają się za "automatycznymi" sankcjami dla krajów UE, które złamią unijny Pakt Stabilności i Wzrostu.

Bardzo wyraźnie wskazują, że Francja i Niemcy "preferują" zmianę traktatu europejskiego przez 27 państwa, aby wzmocnić dyscyplinę finansową w eurogrupie. Wykluczyli również emitowanie euroobligacji.