Drugi największy bank w Niemczech popadł w kłopoty finansowe w związku z posiadaniem obligacji Grecji a ż na wartość 1,4 mld euro, co stanowi 48 proc. ich nominalnej wartości. Bank musiał dokonać odpisów w wyniku decyzji podjętych w październiku na szczycie strefy euro o planie redukcji zadłużenia Grecji na kwotę 100 mld euro z 50% stratą wierzycieli.

W zeszłym roku Commerzbank wypracował zysk w wysokości 113 mln euro, w roku bieżącym na koniec III kwartału wykazał stratę na kwotę 687 mln euro.

Eksperci szacują, że bank będzie potrzebować aż 5 mld euro dodatkowego kapitału. Jeśli nie uda się zdobyć takiego wsparcia finansowego, bank może zostać znacjonalizowany. Obecnie w Polsce 3 banki należą do Commerzbank: MultiBank, BRE Bank i mBank..